SOciala Företag I Jönköpings län

Vilka är vi?

Sofij är en förkortning av Sociala Företag i Jönköpings län.
Vi bildades som en ideell förening i Juni 2015 av sju sociala företag.

 

Vårt mål är:

att verka intressepolitiskt och vara en nätverksorganisation och en röst för arbetsintegrerande sociala föreag i Jönköpings län.

 

 att bistå sina medlemmar med kunskap och stödja de arbetsintegrerande sociala företagen i deras arbete och utveckling samt vara ett instrument för samverkan mellan medelmmarna för ömsesidig nytta och ökad hållbarhet.

 

 att stimulera till att fler arbetsintegrerande sociala företag bildas i Jönköpings län.

Kontakt

 Johan Arvidsson

info@sofij.se

 070 73 04 924